Σφάλμα
  • Δεν είναι διαθέσιμο το πρότυπο για αυτήν τη σελίδα. Παρακαλώ, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του ιστοτόπου.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Στόχος του ιατρείου μας είναι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των θεμάτων του στόματος, με γνώμονα πάντα την συνολική σωματική και ψυχική υγεία των ασθενών μας. 

shutter 124643872

Αυτή η ολιστική προσέγγιση προϋποθέτει την ύπαρξη καλής θεραπευτικής σχέσης. Η μακρά ενασχόλησή μας με θέματα προσωπικής ανάπτυξης και η εκπαίδευση σε δεξιότητες επικοινωνίας εξασφαλίζουν μια τέτοια δημιουργική και αποτελεσματική θεραπευτική σχέση.

Έχοντας επίγνωση της ιδιαίτερης ευαισθησίας που χαρακτηρίζει την περιοχή του προσώπου και του στόματος σε όλους μας, δίνουμε πρωταρχική σημασία στην ουσιαστική επικοινωνία και στο χτίσιμο αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης και άνεσης με τους ασθενείς μας.

Με την ειλικρινή προσέγγιση, μέσα από τη συζήτηση, αναδύονται οι πραγματικές ανάγκες σας και έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να σας παρέχουμε τη καταλληλότερη θεραπεία και λύση.

Ακολουθούμε την προσέγγιση της κατά το δυνατό λιγότερο επεμβατικής θεραπείας, με λύσεις που σέβονται τους οδοντικούς ιστούς και τη φυσιολογική λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος.

Επιπλέον, η μακρά εμπειρία μας και η αγάπη στο αντικείμενό μας σας εξασφαλίζει πληθώρα εναλλακτικών μεθόδων για να επιλέξετε την πιο ενδεδειγμένη για σας.