Σφάλμα
  • Δεν είναι διαθέσιμο το πρότυπο για αυτήν τη σελίδα. Παρακαλώ, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του ιστοτόπου.

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

Τι είναι η ενδοδοντική θεραπεία ή αλλιώς απονεύρωση;

Είναι η διαδικασία απομάκρυνσης του πολφού, δηλαδή του νεύρου και των αιμοφόρων αγγείων μέσα από το δόντι, η απολύμανση του ριζικού σωλήνα, δηλαδή του χώρου που μένει κενός, και η έμφραξή του με ειδικό υλικό, ώστε να μην ξαναμολυνθεί από μικρόβια.

Πότε ένα δόντι χρειάζεται ενδοδοντική θεραπεία;

Όταν η τερηδόνα προχωρήσει βαθειά και τα μικρόβια προσβάλλουν τον πολφό του δοντιού, τότε προκαλείται φλεγμονή και πόνος. Αν δεν υποχωρήσουν τα συμπτώματα μετά την απομάκρυνση της τερηδόνας, τότε πρέπει να ακολουθήσει ενδοδοντική θεραπεία. Αν δεν γίνει αυτό, ακολουθεί νέκρωση και γάγγραινα και στη συνέχεια περιακρορριζικό απόστημα (απόστημα γύρω από τη ρίζα του δοντιού, μέσα στο κόκκαλο).

Το απόστημα αντιμετωπίζεται επίσης με ενδοδοντική θεραπεία. Με την απολύμανση του ριζικού σωλήνα, υποχωρεί το απόστημα και όλα τα συμπτώματα.

Ποια είναι η διαδικασία της ενδοδοντικής θεραπείας;

Αρχικά καθαρίζεται η τερηδόνα και ανοίγεται το δόντι μέχρι τον πολφό. Αφαιρείται ο πολφός και ακολουθεί η ρίνιση, δηλαδή το καθάρισμα των ριζικών σωλήνων, με ειδικά εργαλεία που μοιάζουν με βελόνες και λέγονται ρίνες. Τα μπροστινά δόντια έχουν έναν ή δύο ριζικούς σωλήνες, και τα πίσω τρεις ή και τέσσερεις.

Στο στάδιο αυτό χρειάζεται ακτινογραφία, για να εξεταστεί η ανατομία της ρίζας και να υπολογιστεί το μήκος της. Είναι σημαντικό, να γίνει το καθάρισμα σε όλο το μήκος της ρίζας. Το δόντι κλείνεται με φάρμακο αν χρειαστεί, και με πρόχειρο σφράγισμα.

Στο επόμενο ραντεβού, αν έχουν υποχωρήσει τα συμπτώματα, η ρίζα σφραγίζεται ερμητικά, ώστε να μην εισχωρήσουν πάλι μικρόβια. Αν κριθεί αναγκαίο, γίνεται άλλη μία αλλαγή και η θεραπεία ολοκληρώνεται στο επόμενο ραντεβού.

Χρειάζεται αντιβίωση μαζί με την ενδοδοντική θεραπεία;

Αν η θεραπεία ξεκινήσει εγκαίρως, η αντιβίωση είναι περιττή. Αν έχει αρχίσει να δημιουργείται απόστημα, πάλι η θεραπεία θα το αναστείλει, και όχι η αντιβίωση. Μόνο σε πολύ παραμελημένα και εκτεταμένα αποστήματα, ή σε συνδιασμό με προβλήματα υγείας, ίσως κριθεί χρήσιμο να ληφθεί αντιβίωση, σε συνδιασμό με την ενδοδοντική θεραπεία.

Τα απονευρωμένα δόντια χρειάζονται οπωσδήποτε στεφάνη (θήκη);

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, το δόντι σφραγίζεται. Αν έχει μείνει ικανή ποσότητα δοντιού, τότε δεν είναι απαραίτητη η στεφάνη. Αν όμως η ζημιά είναι εκτεταμένη και δεδομένου ότι τα απονευρωμένα δόντια είναι πιο επιρρεπή σε κατάγματα, ενδείκνυται  να προστατευθεί με στεφάνη.

Τι είναι η ακρορριζεκτομή και πότε χρειάζεται;

Συχνά στα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια μπορεί η φλεγμονή να μην υποχωρήσει τελείως, και να μετατραπεί σε κύστη χωρίς συμπτώματα. Αν αυτή η κύστη αναζωπυρωθεί και αρχίσει να ενοχλεί, εκτιμάται και αποφασίζεται ακρορριζεκτομή. Κατά την τεχνική αυτή, ανοίγεται το ούλο στην περιοχή της ρίζας του δοντιού και αφαιρείται η κύστη και μέρος από το άκρο της ρίζας, ώστε να καθαρίσει η περιοχή. Κατόπιν ράβεται η τομή  και το δόντι ελέγχεται ακτινογραφικά σε έξι και δώδεκα μήνες.